Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Rekrutacja 2018/1019

Drodzy Rodzice!
 
W okresie 02.03.–18.03.2018r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do naszego Przedszkola.
 
W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy dzieci:
- do grup przedszkolnych dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, z opóźnionym rozwojem
psychoruchowym
- do grup przedszkolnych dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (ASD)
- na zajęcia indywidualne realizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 
Chcąc dowiedzieć się więcej o specyfice funkcjonowania każdej z grup zapraszamy
do zakładki „Oferta przedszkola”. Przypominamy, że w zakładce „Rekrutacja” mogą się
Państwo dowiedzieć, jak ona przebiega „krok po kroku” i jakie dokumenty muszą Państwo
uzyskać.
Prosimy o składanie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” w terminie
02.03-18.03.2018r., pobierając ją wcześniej osobiście w placówce lub ze strony internetowej
(zakładka „Rekrutacja”). Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego.
 
WAŻNE! W okresie rekrutacji prosimy dodatkowo o telefoniczne lub osobiste umówienie się
na spotkanie rodziców i dziecka z psychologiem p. Katarzyną Kwiatek- Skrobańską,
tel. 22 643-75- 59. Jest to również okazja do osobistego odwiedzenia placówki i zapoznania
się z jej funkcjonowaniem.