Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Logopedia

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są indywidualną terapią logopedyczną. Logopeda rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Następnie dokonuje wstępnej orientacyjnej oceny stanu dziecka i jego komunikacji. Uwzględnia...
czytaj dalej...

Zajęcia z psychologiem

Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci są diagnozowane, a następnie zostaje opracowany indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Programy uwzględniają...
czytaj dalej...

Rehabilitacja

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywane są elementy metod usprawniania ruchowego tj. Metoda Bobathów oraz Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Do diagnozowania wykorzystuje się modyfikację Testu Denver, na podstawie którego ustalany jest indywidualny...
czytaj dalej...

Terapia SI

Terapia w przedszkolu prowadzona jest przez  terapeutę integracji sensorycznej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Terapia jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka. Zajęcia odbywają się w...
czytaj dalej...