Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały czas trwania roku szkolnego. Przyjmuje dzieci w zależności od dostepności wolnych miejsc w grupach.

 

Krok po kroku do przedszkola specjalnego

1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę:

- grupa przedszkolna dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierające zalecenia i formy pracy z dzieckiem, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego;

- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zawierające zalecenia i formy pracy z dzieckiem, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego;

- grupa rewalidacyjno-wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka, zalecenia i formy pracy jakie należy zastosować wobec dziecka,
ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach zespołu rewalidacyjno - wychowawczego;

- nauczanie indywidualne - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka, zalecenia i formy pracy jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia indywidualne;

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z uwagi na miejsce zameldowania dziecka, a orzeczenie o niepełnosprawności w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie /www.wcpr.pl/dział orzecznictwa

2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem celem dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.

3. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją      w okresie rekrutacji w sekretariacie przedszkola.

4. Komisja rekrutacyjna zbiera się co roku zgodnie z harmonogramem i zasadami rekrutacji prowadzonymi przez m.st. Warszawę na dany rok szkolny /www.um.warszawa.pl/ zakładka edukacja, decydując o przyjęciu dzieci do przedszkola specjalnego. Listy dzieci przyjętych do naszego przedszkola są dostępne w placówce po zakończeniu rekrutacji.